$kyhigh $kyhigh

War log

$kyhigh
62 12/01/2021
BackyardBurns
60 25 vs 25
$kyhigh
78 11/29/2021
厦门八大家
74 30 vs 30
$kyhigh
64 11/27/2021
The bests
65 25 vs 25
$kyhigh
48 11/24/2021
✨青✨青✨竹✨苑✨
53 20 vs 20
$kyhigh
59 11/22/2021
Tinh Huynh De
63 25 vs 25
$kyhigh
47 11/20/2021
VietKing SaiGon
47 20 vs 20
$kyhigh
62 11/17/2021
New_Dawn
59 25 vs 25
$kyhigh
62 11/15/2021
Los Gerreros
67 25 vs 25
$kyhigh
76 11/13/2021
Dusty Monkeys
72 30 vs 30
$kyhigh
76 11/10/2021
轩辕$联盟
35 30 vs 30
$kyhigh
66 11/09/2021
Bujolderie
64 30 vs 30
$kyhigh
65 11/08/2021
SJS CLAN
61 30 vs 30
$kyhigh
61 11/07/2021
LATIN WARRIORS
55 30 vs 30
$kyhigh
59 11/06/2021
..Dota..AllStar
60 30 vs 30
$kyhigh
63 11/05/2021
Darker Phoenix
48 30 vs 30
$kyhigh
57 11/04/2021
BLACK DRAGONS
58 30 vs 30
$kyhigh
82 11/01/2021
--raiderz--
75 30 vs 30
$kyhigh
67 10/31/2021
TIGERS OF WAR 6
66 25 vs 25
$kyhigh
67 10/29/2021
bama boys
63 25 vs 25
$kyhigh
61 10/27/2021
Infamous Elite2
65 25 vs 25
$kyhigh
68 10/24/2021
ViệtPro1102
63 25 vs 25
$kyhigh
64 10/22/2021
QUIET STORM
61 25 vs 25
$kyhigh
63 10/20/2021
Décadence
60 25 vs 25
$kyhigh
49 10/16/2021
Texas War Inc.®
47 20 vs 20
$kyhigh
64 10/15/2021
Mostly Divorced
66 25 vs 25
$kyhigh
0 10/13/2021
CHICAGO
0 30 vs 30
$kyhigh
54 10/10/2021
Legionários
42 30 vs 30
$kyhigh
54 10/09/2021
I Legionari
67 30 vs 30
$kyhigh
87 10/08/2021
小时光
19 30 vs 30
$kyhigh
58 10/07/2021
绝色邑
60 30 vs 30
$kyhigh
56 10/06/2021
UP!UP!UP!
69 30 vs 30
$kyhigh
59 10/05/2021
YouTube General
56 30 vs 30
$kyhigh
51 10/03/2021
1er front
66 30 vs 30
$kyhigh
62 09/29/2021
Wisconsin
69 25 vs 25
$kyhigh
77 09/26/2021
펜텀
73 30 vs 30
$kyhigh
75 09/24/2021
Clash Godz
77 30 vs 30
$kyhigh
66 09/22/2021
DontTreadOnMe
61 25 vs 25
$kyhigh
49 09/20/2021
UNKNOWN
47 20 vs 20
$kyhigh
61 09/17/2021
¥PURGATORY¥
64 25 vs 25
$kyhigh
52 09/15/2021
RWZ Boot Camp
49 20 vs 20
$kyhigh
78 09/13/2021
Cartel du Lys
79 30 vs 30
$kyhigh
65 09/10/2021
Corrida Maluca
52 30 vs 30
$kyhigh
83 09/09/2021
Gods of Babylon
15 30 vs 30
$kyhigh
66 09/09/2021
persian lion
55 30 vs 30
$kyhigh
67 09/06/2021
Aussie C.O.C
51 30 vs 30
$kyhigh
59 09/06/2021
Medianeira Pr
61 30 vs 30
$kyhigh
76 09/04/2021
legion of doom
40 30 vs 30
$kyhigh
70 09/04/2021
iran shomal
43 30 vs 30
$kyhigh
63 08/31/2021
Infamous Elite2
63 25 vs 25
$kyhigh
50 08/29/2021
Red Elite
49 20 vs 20
$kyhigh
68 08/27/2021
Winnipeg Jets
60 25 vs 25
$kyhigh
61 08/24/2021
Tridents
62 25 vs 25
$kyhigh
77 08/22/2021
D Nation
78 30 vs 30
$kyhigh
81 08/19/2021
Fire Storm 2#
75 30 vs 30
$kyhigh
67 08/17/2021
THE BIG GUNS
65 25 vs 25
$kyhigh
68 08/15/2021
(THE FIGHTERS)
81 30 vs 30
$kyhigh
78 08/13/2021
No Vacancies
77 30 vs 30
$kyhigh
76 08/11/2021
进击的部落
48 30 vs 30
$kyhigh
67 08/09/2021
$kyhigh
48 30 vs 30
$kyhigh
65 08/08/2021
Pymbarete
51 30 vs 30
$kyhigh
72 08/08/2021
RETRO UNIT TPv2
45 30 vs 30
$kyhigh
72 08/06/2021
les saugains
46 30 vs 30
$kyhigh
64 08/05/2021
CIDADÃO GALÁXIA
49 30 vs 30
$kyhigh
75 08/04/2021
Che rembo
46 30 vs 30
$kyhigh
51 08/01/2021
AdultsClashToo
52 20 vs 20
$kyhigh
52 07/30/2021
INDEPENDENTESBR
48 20 vs 20
$kyhigh
48 07/28/2021
Bắc Giang Crew
46 20 vs 20
$kyhigh
67 07/25/2021
311 Engs
69 25 vs 25
$kyhigh
63 07/23/2021
Moist Acorns
64 25 vs 25
$kyhigh
65 07/21/2021
WarriorPrincess
65 25 vs 25
$kyhigh
65 07/18/2021
best girls
64 25 vs 25
$kyhigh
81 07/16/2021
Ottawa Clashers
74 30 vs 30
$kyhigh
79 07/14/2021
#WeFailAtWars
75 30 vs 30
$kyhigh
48 07/10/2021
Twice No.1
63 30 vs 30
$kyhigh
46 07/10/2021
House of Elites
76 30 vs 30
$kyhigh
46 07/08/2021
Ontario EH Team
61 30 vs 30
$kyhigh
55 07/07/2021
The War Dungeon
56 30 vs 30
$kyhigh
62 07/06/2021
Scorpion's Nest
59 30 vs 30
$kyhigh
71 07/05/2021
CircleOf.Swords
67 30 vs 30
$kyhigh
63 07/03/2021
Team Brookbank
43 30 vs 30
$kyhigh
49 07/01/2021
DDL Clash!
53 20 vs 20
$kyhigh
67 06/29/2021
Hunters Of Clan
68 25 vs 25
$kyhigh
67 06/27/2021
BetterWithBeer
60 25 vs 25
$kyhigh
66 06/24/2021
METAMinds
70 25 vs 25
$kyhigh
69 06/22/2021
afghan-Lions
63 25 vs 25
$kyhigh
51 06/20/2021
WARLORDS BRASIL
51 20 vs 20
$kyhigh
53 06/15/2021
Psycho Pekkas
49 20 vs 20
$kyhigh
53 06/12/2021
MENTORES BR
45 20 vs 20
$kyhigh
62 06/10/2021
LA GRAN ESPARTA
52 30 vs 30
$kyhigh
74 06/09/2021
狂暴风云
61 30 vs 30
$kyhigh
90 06/08/2021
隽秀3
11 30 vs 30
$kyhigh
46 06/07/2021
TheMFers
73 30 vs 30
$kyhigh
46 06/06/2021
king of cheke
65 30 vs 30
$kyhigh
64 06/05/2021
donadores
53 30 vs 30
$kyhigh
48 06/04/2021
اهواز
68 30 vs 30
$kyhigh
53 05/31/2021
Twisted Ronin
51 20 vs 20
$kyhigh
77 05/29/2021
Pusong Pinoy
78 30 vs 30
$kyhigh
68 05/27/2021
STEADY GRINDN
68 25 vs 25
$kyhigh
64 05/25/2021
GB Packers
62 25 vs 25
$kyhigh
68 05/22/2021
燃える魂❗️
62 25 vs 25
$kyhigh
65 05/20/2021
The Grifters
65 25 vs 25
$kyhigh
68 05/17/2021
Seahawks
65 25 vs 25
$kyhigh
63 05/15/2021
DEVIATIONS
66 25 vs 25
$kyhigh
79 05/13/2021
THE RED BLOOD
79 30 vs 30
$kyhigh
75 05/09/2021
Aegolius Talon
52 30 vs 30
$kyhigh
45 05/09/2021
khashme lahijan
72 30 vs 30
$kyhigh
50 05/08/2021
c++ WAR
63 30 vs 30
$kyhigh
64 05/07/2021
گور بابای دنیا
62 30 vs 30
$kyhigh
52 05/06/2021
WANTED
53 30 vs 30
$kyhigh
64 05/05/2021
PNAYUNDRGROUND8
54 30 vs 30
$kyhigh
46 05/03/2021
Mobsters
66 30 vs 30
$kyhigh
65 04/29/2021
Ontario EH Team
64 25 vs 25
$kyhigh
66 04/28/2021
beer
66 25 vs 25
$kyhigh
69 04/25/2021
A-CREW
58 25 vs 25
$kyhigh
62 04/23/2021
DeMolay DSC
66 25 vs 25
$kyhigh
66 04/20/2021
CDN MicroBrew
68 25 vs 25
$kyhigh
66 04/18/2021
Clash Squad
70 25 vs 25
$kyhigh
64 04/16/2021
동행2016™
64 25 vs 25
$kyhigh
84 04/13/2021
Roman’s Empire
83 30 vs 30
$kyhigh
57 04/11/2021
GreenArmy
56 30 vs 30
$kyhigh
44 04/11/2021
canada
74 30 vs 30
$kyhigh
56 04/08/2021
CHILE Mafla
66 30 vs 30
$kyhigh
72 04/07/2021
逍遥村
35 30 vs 30
$kyhigh
55 04/06/2021
#waffletacos
55 30 vs 30
$kyhigh
68 04/05/2021
clan tan an
49 30 vs 30
$kyhigh
64 04/04/2021
دوستان
68 30 vs 30
$kyhigh
85 03/30/2021
south carolina
71 30 vs 30
$kyhigh
84 03/29/2021
BROS N HOES
56 30 vs 30
$kyhigh
77 03/27/2021
magic is real
85 30 vs 30
$kyhigh
69 03/25/2021
UseCode Galadon
59 25 vs 25
$kyhigh
81 03/22/2021
Rising Star
84 30 vs 30
$kyhigh
76 03/20/2021
無口であそばせ
80 30 vs 30
$kyhigh
66 03/17/2021
mightysword
72 25 vs 25
$kyhigh
81 03/15/2021
羽林卫
76 30 vs 30
$kyhigh
82 03/13/2021
f-bomb
60 30 vs 30
$kyhigh
53 03/10/2021
Texas Rising
64 30 vs 30
$kyhigh
57 03/09/2021
-NUMBERS-
49 30 vs 30
$kyhigh
47 03/08/2021
Heroes D Vzl Jr
72 30 vs 30
$kyhigh
48 03/07/2021
〖共同梦想〗之【风云再起】
55 30 vs 30
$kyhigh
47 03/06/2021
#FeederTR
70 30 vs 30
$kyhigh
73 03/05/2021
ملوك الحرب 93
50 30 vs 30
$kyhigh
58 03/04/2021
" LOS TITANES "
52 30 vs 30
$kyhigh
85 03/01/2021
Ottawa Clashers
77 30 vs 30
$kyhigh
83 02/26/2021
大姐姐
82 30 vs 30
$kyhigh
68 02/24/2021
PLAY EVOLUTION
65 25 vs 25
$kyhigh
65 02/22/2021
ines clan
69 25 vs 25
$kyhigh
68 02/20/2021
Viking Llamas
63 25 vs 25
$kyhigh
52 02/17/2021
DustyBottoms
49 20 vs 20
$kyhigh
67 02/15/2021
Finaljustice
66 25 vs 25
$kyhigh
64 02/13/2021
The Taproom
65 25 vs 25
$kyhigh
71 02/10/2021
La Comarca CR
52 30 vs 30
$kyhigh
72 02/10/2021
VN SG Q8
49 30 vs 30
$kyhigh
53 02/08/2021
احباب سوريا
40 30 vs 30
$kyhigh
82 02/07/2021
Metal\m/Church
36 30 vs 30
$kyhigh
82 02/06/2021
你眼里可有星辰大海
43 30 vs 30
$kyhigh
63 02/05/2021
Baya
47 30 vs 30
$kyhigh
71 02/04/2021
Knight'n
36 30 vs 30
$kyhigh
63 01/31/2021
TJK AVLOD
67 25 vs 25
$kyhigh
65 01/29/2021
Alberta Bandits
64 25 vs 25
$kyhigh
80 01/27/2021
Lil Brotherhood
73 30 vs 30
$kyhigh
83 01/24/2021
❤️ NA.Lắc ❤️
83 30 vs 30
$kyhigh
75 01/22/2021
Multan Rangers
81 30 vs 30
$kyhigh
86 01/20/2021
SavageWarHawks
68 30 vs 30
$kyhigh
63 01/17/2021
CinCity Players
67 25 vs 25
$kyhigh
68 01/15/2021
Kush Squad
56 25 vs 25
$kyhigh
68 01/12/2021
zOmBiEz MiLiTiA
65 25 vs 25
$kyhigh
0 01/11/2021
ARGENTINA
52 30 vs 30
$kyhigh
59 01/09/2021
#ANVOI-AR-
63 30 vs 30
$kyhigh
55 01/08/2021
中国部落
54 30 vs 30
$kyhigh
44 01/07/2021
旧拾流年
63 30 vs 30
$kyhigh
72 01/07/2021
"ESTIGMA"
56 30 vs 30
$kyhigh
81 01/05/2021
ESTRATEGA™
34 30 vs 30
$kyhigh
80 01/04/2021
COMPY 3
49 30 vs 30
$kyhigh
80 01/01/2021
IronThrone
76 30 vs 30
$kyhigh
64 12/30/2020
matuflex
67 25 vs 25
$kyhigh
72 12/28/2020
قلب یخیR
80 30 vs 30
$kyhigh
61 12/24/2020
처음처럼
73 25 vs 25
$kyhigh
72 12/22/2020
Ledge N Dairy
55 25 vs 25
$kyhigh
83 12/20/2020
LDS Beach
82 30 vs 30
$kyhigh
64 12/17/2020
clashers school
63 25 vs 25
$kyhigh
69 12/15/2020
Adult Addicts
65 25 vs 25
$kyhigh
70 12/13/2020
KINGS PARADISE
85 30 vs 30
$kyhigh
0 12/10/2020
War Carnage
0 30 vs 30
$kyhigh
73 12/09/2020
Big Babies
50 30 vs 30
$kyhigh
49 12/08/2020
燕儿分部
48 30 vs 30
$kyhigh
77 12/07/2020
mizo
46 30 vs 30
$kyhigh
68 12/06/2020
INDO JAYA
48 30 vs 30
$kyhigh
55 12/05/2020
StarGoldSoul
64 30 vs 30
$kyhigh
63 12/04/2020
Onije
42 30 vs 30
$kyhigh
82 12/01/2020
COOKIE DOUGH
56 30 vs 30
$kyhigh
72 11/29/2020
WORLD BR
82 30 vs 30
$kyhigh
65 11/26/2020
rangers rule
61 25 vs 25
$kyhigh
68 11/24/2020
UNSC
69 25 vs 25
$kyhigh
65 11/22/2020
EJECUTORES
64 25 vs 25
$kyhigh
79 11/18/2020
the commanders
79 30 vs 30
$kyhigh
76 11/17/2020
團結屯
87 30 vs 30
$kyhigh
65 11/15/2020
6 Pack
65 25 vs 25
$kyhigh
76 11/13/2020
École Québécois
83 30 vs 30
$kyhigh
50 11/10/2020
clan dzair deux
65 30 vs 30
$kyhigh
58 11/09/2020
Inferno II
59 30 vs 30
$kyhigh
66 11/08/2020
call of duty br
60 30 vs 30
$kyhigh
60 11/07/2020
inframundo
51 30 vs 30
$kyhigh
52 11/06/2020
GomBar
49 30 vs 30
$kyhigh
67 11/05/2020
<<BALKAN>>
44 30 vs 30
$kyhigh
61 11/04/2020
대전
37 30 vs 30
$kyhigh
83 10/31/2020
-ApeX-
70 30 vs 30
$kyhigh
82 10/29/2020
St.FAITH
68 30 vs 30
$kyhigh
81 10/27/2020
613 BOOZEHOUNDS
81 30 vs 30
$kyhigh
81 10/25/2020
로랜드
55 30 vs 30
$kyhigh
83 10/22/2020
Fuerza Elite
62 30 vs 30
$kyhigh
80 10/20/2020
WinterIsComing
83 30 vs 30
$kyhigh
73 10/18/2020
SAWANG_killers
75 30 vs 30
$kyhigh
83 10/15/2020
*Pups of War*
75 30 vs 30
$kyhigh
78 10/13/2020
Clã do Vovô
76 30 vs 30
$kyhigh
50 10/10/2020
MN ICE
62 30 vs 30
$kyhigh
67 10/10/2020
CZ RIO
42 30 vs 30
$kyhigh
62 10/07/2020
گلهای ایرانی
54 30 vs 30
$kyhigh
68 10/07/2020
New ItalianClan
41 30 vs 30
$kyhigh
0 10/06/2020
FRENCHADAJA
54 30 vs 30
$kyhigh
0 10/04/2020
ÇILGINTÜRKLER
46 30 vs 30
$kyhigh
57 10/03/2020
whozyourdaddy
49 30 vs 30
$kyhigh
66 09/29/2020
CHECKMATE USA
66 25 vs 25
$kyhigh
64 09/28/2020
ชนะจัยขาโหด
59 25 vs 25
$kyhigh
68 09/24/2020
7.0 abv or up
67 25 vs 25
$kyhigh
64 09/22/2020
Team Canada
66 25 vs 25
$kyhigh
49 09/19/2020
FighterEyesNeo
50 20 vs 20
$kyhigh
66 09/17/2020
bandung vanfila
62 25 vs 25
$kyhigh
64 09/15/2020
KRIEGERS!
63 25 vs 25
$kyhigh
64 09/12/2020
Bo Beez
67 25 vs 25
$kyhigh
39 09/10/2020
'Os LendarioS'
73 30 vs 30
$kyhigh
41 09/09/2020
D. A. Henriques
59 30 vs 30
$kyhigh
48 09/09/2020
I Pooped Today!
69 30 vs 30
$kyhigh
55 09/07/2020
Dark Sector
63 30 vs 30
$kyhigh
54 09/06/2020
#HiddenGibbons
59 30 vs 30
$kyhigh
55 09/05/2020
Lords of Havoc
65 30 vs 30
$kyhigh
61 09/05/2020
Shadow Ravens
53 30 vs 30
$kyhigh
52 08/31/2020
LCFinest
47 20 vs 20
$kyhigh
64 08/29/2020
Reddit Zero
72 25 vs 25
$kyhigh
82 08/27/2020
DESTROY ALL
79 30 vs 30
$kyhigh
64 08/22/2020
Rebel Circus
67 25 vs 25
$kyhigh
63 08/19/2020
Dunedain
63 25 vs 25
$kyhigh
66 08/16/2020
ابطاااال حلب
66 25 vs 25
$kyhigh
66 08/14/2020
自由女神之不战部新手营
66 25 vs 25
$kyhigh
80 08/13/2020
JTJ
78 30 vs 30
$kyhigh
56 08/10/2020
العمشان
64 30 vs 30
$kyhigh
41 08/08/2020
Recon-struction
65 30 vs 30
$kyhigh
43 08/07/2020
الحروب المشتعلة
66 30 vs 30
$kyhigh
48 08/06/2020
ISENGARD COYOTE
58 30 vs 30
$kyhigh
44 08/05/2020
Nothing
54 30 vs 30
$kyhigh
79 08/01/2020
PLOTNONU
79 30 vs 30
$kyhigh
79 07/30/2020
The Pub
78 30 vs 30
$kyhigh
60 07/27/2020
qUoTe:Fr:AbOvE
65 25 vs 25
$kyhigh
51 07/23/2020
FOOT×_×SOLDIERZ
54 20 vs 20
$kyhigh
55 07/21/2020
karakartal
39 20 vs 20
$kyhigh
123 07/19/2020
gods 4 chris
129 50 vs 50
$kyhigh
67 07/17/2020
Plunder Legends
66 25 vs 25
$kyhigh
66 07/14/2020
Beast Mode
68 25 vs 25
$kyhigh
79 07/12/2020
Sons of Mars
79 30 vs 30
$kyhigh
0 07/09/2020
حصان طروادة
0 30 vs 30
$kyhigh
57 07/08/2020
English@War
46 30 vs 30
$kyhigh
63 07/07/2020
harb?
61 30 vs 30
$kyhigh
59 07/06/2020
ESCUDO.PH
54 30 vs 30
$kyhigh
57 07/05/2020
Land of fire...
70 30 vs 30
$kyhigh
53 07/04/2020
Expendables
58 30 vs 30
$kyhigh
49 07/03/2020
Troublemakerz
69 30 vs 30
$kyhigh
80 06/30/2020
Potato’s Diner
79 30 vs 30
$kyhigh
66 06/29/2020
clashers school
65 25 vs 25
$kyhigh
62 06/27/2020
BLACKHAWKS
65 25 vs 25
$kyhigh
79 06/24/2020
IRON RC ®©
76 30 vs 30
$kyhigh
72 06/22/2020
COOKIE DOUGH
77 30 vs 30
$kyhigh
79 06/19/2020
←SOUTH BORNEO→
74 30 vs 30
$kyhigh
76 06/16/2020
Bloody Aussies
73 30 vs 30
$kyhigh
68 06/14/2020
Reddit Zero
81 30 vs 30
$kyhigh
81 06/12/2020
ابطال الكلان
80 30 vs 30
$kyhigh
49 06/10/2020
40 and over ☆☆☆
66 30 vs 30
$kyhigh
61 06/09/2020
50Ronin
50 30 vs 30
$kyhigh
48 06/08/2020
Wiggy Wildlings
62 30 vs 30
$kyhigh
76 06/07/2020
TheCLansSj
49 30 vs 30
$kyhigh
73 06/06/2020
Asgard
46 30 vs 30
$kyhigh
62 06/05/2020
PRIME.PH
52 30 vs 30
$kyhigh
82 06/04/2020
独醉
38 30 vs 30
$kyhigh
78 05/31/2020
乱世-涅槃
84 30 vs 30
$kyhigh
135 05/28/2020
خودمونی
137 50 vs 50
$kyhigh
77 05/26/2020
king monk
66 30 vs 30
$kyhigh
80 05/24/2020
EC AVENGERS
73 30 vs 30
$kyhigh
77 05/21/2020
TheNight'sWatch
82 30 vs 30
$kyhigh
78 05/19/2020
Royal Valley
76 30 vs 30
$kyhigh
65 05/15/2020
KOREA 3040
58 25 vs 25
$kyhigh
67 05/13/2020
God is GOOD
67 25 vs 25
$kyhigh
59 05/11/2020
Elysium Of Wars
68 25 vs 25
$kyhigh
68 04/28/2020
-=The Order=-
78 30 vs 30
$kyhigh
80 04/27/2020
⚡Metal Fırtına⚡
78 30 vs 30
$kyhigh
75 04/24/2020
愛,無所不在
56 30 vs 30
$kyhigh
79 04/21/2020
ALL4ONE
76 30 vs 30
$kyhigh
74 04/19/2020
École Québécois
84 30 vs 30
$kyhigh
79 04/17/2020
viet top 2016
78 30 vs 30
$kyhigh
120 04/12/2020
Love n Hate
21 40 vs 40
$kyhigh
76 03/30/2020
limon çiçeği
79 30 vs 30
$kyhigh
77 03/27/2020
Shablaw GG
76 30 vs 30
$kyhigh
83 03/25/2020
Faster Horses
76 30 vs 30
$kyhigh
79 03/23/2020
APOCALIPSE NOW
68 30 vs 30
$kyhigh
79 03/21/2020
ELITE WAR
80 30 vs 30
$kyhigh
76 03/18/2020
216 cleveland
82 30 vs 30
$kyhigh
63 03/15/2020
Aussie_Troopers
65 25 vs 25
$kyhigh
71 03/13/2020
ATLACATL
67 25 vs 25
$kyhigh
81 03/11/2020
대구
60 30 vs 30
$kyhigh
80 02/28/2020
pure war
85 30 vs 30
$kyhigh
85 02/26/2020
Bacon Bits
82 30 vs 30
$kyhigh
83 02/23/2020
black parakeet
82 30 vs 30
$kyhigh
78 02/21/2020
ClashKong
84 30 vs 30
$kyhigh
66 02/19/2020
Old bulldogs 4
63 25 vs 25
$kyhigh
80 02/16/2020
elbañodelpekka
77 30 vs 30
$kyhigh
75 02/14/2020
TAOSUG EMPIRE
88 30 vs 30
$kyhigh
65 02/12/2020
hammbers
64 25 vs 25
$kyhigh
70 03/17/2019
T's Empire
69 25 vs 25
$kyhigh
102 02/28/2019
Escudo Phoenix2
102 40 vs 40
$kyhigh
85 02/26/2019
REVOLTZ2
81 30 vs 30
$kyhigh
115 02/24/2019
Clashers
115 40 vs 40
$kyhigh
112 02/22/2019
TGS CLAN'S
56 40 vs 40
$kyhigh
83 02/20/2019
sauceys savages
81 30 vs 30
$kyhigh
84 02/15/2019
ITS A GAME FEED
83 30 vs 30
$kyhigh
87 01/27/2019
Solo lo mejor
80 30 vs 30
$kyhigh
87 01/25/2019
AE. MR.......
75 30 vs 30
$kyhigh
116 01/08/2019
LOS MAGOS
75 40 vs 40
$kyhigh
85 01/06/2019
Mr'클랜
75 30 vs 30
$kyhigh
118 01/04/2019
幸福之家快乐岛
114 40 vs 40
$kyhigh
115 01/01/2019
Pic, Pic
117 40 vs 40
$kyhigh
84 12/10/2018
PUKHTOON TIGERS
83 30 vs 30
$kyhigh
115 12/09/2018
سوريا الحره
115 40 vs 40
$kyhigh
83 12/06/2018
风云再起之横扫天下
86 30 vs 30
$kyhigh
86 12/03/2018
ReD AntS
86 30 vs 30
$kyhigh
89 12/01/2018
girl army indo
81 30 vs 30
$kyhigh
87 11/28/2018
KEMENKEU Jr.1
83 30 vs 30
$kyhigh
85 11/26/2018
ir.zholideh
81 30 vs 30
$kyhigh
85 11/24/2018
os guerreiros
83 30 vs 30
$kyhigh
86 11/13/2018
mortal crazi 2
72 30 vs 30
$kyhigh
85 11/11/2018
复燃
85 30 vs 30
$kyhigh
86 11/08/2018
&精英、战队
85 30 vs 30
$kyhigh
87 11/05/2018
Haunted Castle
84 30 vs 30
$kyhigh
87 10/24/2018
GB PackerBacker
87 30 vs 30
$kyhigh
116 10/22/2018
Nájera clan #2
118 40 vs 40
$kyhigh
110 10/20/2018
se7en band
106 40 vs 40
$kyhigh
116 10/17/2018
Selo & Can
116 40 vs 40
$kyhigh
118 10/14/2018
طهرون
66 40 vs 40
$kyhigh
86 10/13/2018
فرسان البومحل
87 30 vs 30
$kyhigh
111 10/10/2018
shiraz orginal2
118 40 vs 40
$kyhigh
118 10/07/2018
LONTARA BONE
115 40 vs 40
$kyhigh
86 10/06/2018
hearts$minds
87 30 vs 30
$kyhigh
89 10/01/2018
МОЩНЫЙ
89 30 vs 30
$kyhigh
115 09/24/2018
Dragon Warrior
119 40 vs 40
$kyhigh
89 09/23/2018
LACOFRADIADEMAX
87 30 vs 30
$kyhigh
87 09/21/2018
***PL***
88 30 vs 30
$kyhigh
115 09/19/2018
aaronaian clan
117 40 vs 40
$kyhigh
90 09/15/2018
DARK Shadow
87 30 vs 30
$kyhigh
88 09/12/2018
❤ŤŔÜĚPÃ ŚĽAÝĘŘ❤
84 30 vs 30
$kyhigh
115 09/10/2018
Clashing Titans
112 40 vs 40
$kyhigh
119 09/09/2018
쏘주
115 40 vs 40
$kyhigh
119 09/06/2018
EJ Figthers
108 40 vs 40
$kyhigh
118 09/03/2018
,,"SULANG-AN",,
115 40 vs 40
$kyhigh
117 08/31/2018
req and leave
115 40 vs 40
$kyhigh
87 08/28/2018
924第一装甲师
89 30 vs 30
$kyhigh
87 08/26/2018
BLOODPILLER
89 30 vs 30
$kyhigh
84 08/22/2018
Marcelo.clan17
89 30 vs 30
$kyhigh
87 08/21/2018
khoy wolves
74 30 vs 30
$kyhigh
88 08/19/2018
Hidden Leaf
86 30 vs 30
$kyhigh
114 08/17/2018
@KOREA LEGEND@
113 40 vs 40
$kyhigh
116 08/14/2018
land cyrus
115 40 vs 40
$kyhigh
115 08/12/2018
warNbeer
116 40 vs 40
$kyhigh
90 08/10/2018
element user
84 30 vs 30
$kyhigh
116 08/07/2018
Best boomer
117 40 vs 40
$kyhigh
116 08/04/2018
*los warriorz*
114 40 vs 40
$kyhigh
116 08/02/2018
donatedB4troopz
116 40 vs 40
$kyhigh
88 07/30/2018
Mustache Evenin
88 30 vs 30
$kyhigh
115 07/28/2018
精英之家 皇朝
117 40 vs 40
$kyhigh
118 07/25/2018
不老王朝
101 40 vs 40
$kyhigh
115 07/23/2018
桃花庵
116 40 vs 40
$kyhigh
86 07/20/2018
losguapitos
88 30 vs 30
$kyhigh
88 07/17/2018
گوره باران ۲
80 30 vs 30
$kyhigh
87 07/16/2018
冰炫凉城
88 30 vs 30
$kyhigh
87 07/13/2018
Z ● M B I €LAND
88 30 vs 30
$kyhigh
86 07/11/2018
یاران8
80 30 vs 30
$kyhigh
85 07/08/2018
Los Terroristas
88 30 vs 30
$kyhigh
112 07/03/2018
&精英、战队
115 40 vs 40
$kyhigh
113 06/30/2018
战神联盟
119 40 vs 40
$kyhigh
88 06/24/2018
Dragonslayer
75 30 vs 30
$kyhigh
87 06/22/2018
吹角连营
75 30 vs 30
$kyhigh
112 06/19/2018
幸福之家快乐岛
106 40 vs 40
$kyhigh
89 06/16/2018
❤شباب الغوطة❤
23 30 vs 30
$kyhigh
112 06/14/2018
大肥羊乐园
119 40 vs 40
$kyhigh
116 06/12/2018
MARQ MARQUEZ93
72 40 vs 40
$kyhigh
115 06/10/2018
$神偷盜賊$
117 40 vs 40
$kyhigh
116 06/08/2018
Туркменабат
103 40 vs 40
$kyhigh
116 06/05/2018
IRAN....HERO
103 40 vs 40
$kyhigh
114 06/03/2018
乱世佳人
115 40 vs 40
$kyhigh
112 06/02/2018
한국
112 40 vs 40
$kyhigh
110 05/27/2018
COC.123
108 40 vs 40
$kyhigh
109 05/26/2018
edimeowmeow.ph
114 40 vs 40
$kyhigh
117 05/23/2018
111小分队
80 40 vs 40
$kyhigh
111 05/19/2018
MEMENTO
108 40 vs 40
$kyhigh
118 05/16/2018
LUDI IN CLASH
114 40 vs 40
$kyhigh
115 05/14/2018
Friendly Clan.
111 40 vs 40
$kyhigh
111 05/12/2018
精英之家 皇朝
103 40 vs 40
$kyhigh
112 05/10/2018
dendam cipoex
97 40 vs 40
$kyhigh
84 05/08/2018
Shadow's
87 30 vs 30
$kyhigh
116 05/04/2018
┄┉华★夏┉┄
95 40 vs 40
$kyhigh
117 05/02/2018
BLACK KURAMA
116 40 vs 40
$kyhigh
109 04/30/2018
SHINWOLRI CLAN
111 40 vs 40
$kyhigh
113 04/27/2018
Los Meltrozo
110 40 vs 40
$kyhigh
110 04/25/2018
the fallen 44
108 40 vs 40
$kyhigh
110 04/23/2018
VictrixMortalis
110 40 vs 40
$kyhigh
113 04/20/2018
CLASH MARIKINA
113 40 vs 40
$kyhigh
107 04/17/2018
Los Thundercats
113 40 vs 40
$kyhigh
113 04/15/2018
لیدر سیستان
98 40 vs 40
$kyhigh
110 04/13/2018
SL DRAGONS
109 40 vs 40
$kyhigh
113 04/11/2018
Dhaka Warrior
95 40 vs 40
$kyhigh
113 04/09/2018
S@N Tr00peRsZ
116 40 vs 40
$kyhigh
143 04/05/2018
NAGA BERAPI
144 50 vs 50
$kyhigh
138 04/03/2018
MAILK _E_ASHTAR
125 50 vs 50
$kyhigh
115 04/01/2018
انا بحبك سوريا
118 40 vs 40
$kyhigh
112 03/30/2018
BOGOR EMIRATES
111 40 vs 40
$kyhigh
86 03/27/2018
AmazinG
52 30 vs 30
$kyhigh
117 03/25/2018
Elson's Minions
118 40 vs 40
$kyhigh
114 03/23/2018
情義薄雲天 【傳承】
108 40 vs 40
$kyhigh
114 03/20/2018
صديق و أبتسامة
37 40 vs 40
$kyhigh
82 02/22/2018
Los Hermanos
89 30 vs 30
$kyhigh
116 02/20/2018
50 GUERREROS
98 40 vs 40
$kyhigh
117 02/17/2018
雷电保险
28 40 vs 40
$kyhigh
107 02/15/2018
GUARD'S WARRIOR
116 40 vs 40
$kyhigh
84 02/13/2018
WARIYOUR KLEN
11 30 vs 30
$kyhigh
88 02/11/2018
大国之攻小国也
26 30 vs 30
$kyhigh
84 02/09/2018
随风君临天下团战营分部一
87 30 vs 30
$kyhigh
82 02/06/2018
Eagle's Eye
89 30 vs 30
$kyhigh
109 02/04/2018
丹朱小子
106 40 vs 40
$kyhigh
79 02/02/2018
AA1524
81 30 vs 30
$kyhigh
83 01/30/2018
Multi-Color
63 30 vs 30
$kyhigh
87 01/27/2018
STARSofWAR HERO
81 30 vs 30
$kyhigh
82 01/25/2018
mega man x2
85 30 vs 30
$kyhigh
86 01/23/2018
Elite Empire
80 30 vs 30
$kyhigh
86 01/21/2018
北京
44 30 vs 30
$kyhigh
79 01/18/2018
ARTECHE GARDEN
74 30 vs 30
$kyhigh
88 01/16/2018
KING OF WAR L.U
86 30 vs 30
$kyhigh
101 01/14/2018
RCSS SSA CITY
34 40 vs 40
$kyhigh
85 01/11/2018
Doug's clan 2.0
87 30 vs 30
$kyhigh
114 01/09/2018
순대렐라
119 40 vs 40
$kyhigh
14 04/14/2017
LEGENDARY FORCE
0 5 vs 5
$kyhigh
28 12/19/2016
Adult Force
45 15 vs 15

Create your clan website!