Tabla Rayo + Terremoto (Zapquake)

Hechizo de Rayo

0

Hechizo de Terremoto

0