Tabla Rayo + Terremoto (Zapquake)

Hechizo de rayo

0

Hechizo de terremoto

0