Battle Drill

A fine example of goblin ingenuity, the Battle Drill burrows underground towards the nearest defense. On arrival it pops up to stun and demolish with its dastardly drill.

Level Schade per seconde Hitpoints Onderzoek kosten Laboratorium Level Onderzoek tijd Verkrijgbaar bij
1 430 4,600 - - -
2 470 4,900 8,000,000 13 10 dagen
3 510 5,200 11,000,000 13 14 dagen
4 550 5,500 14,000,000 13 16 dagen
Huisvestings ruimte Training Tijd Attack Type Bewegings snelheid
1 20.0m Grond 24