Bliksemspreuk

Elektrocuteer je vijanden met bliksemschichten! Spreek deze toverspreuken uit tegen het vijandelijke dorp om gebouwen en eenheden binnen een klein gebied te beschadigen.

Level Schade Schade per slag Trainings kosten Onderzoek kosten Laboratorium Level Onderzoek tijd Verkrijgbaar bij
1 150 50 7,000 - - -
2 180 55 8,000 85,000 1 1 dag
3 210 60 9,000 225,000 2 2 dagen
4 240 65 10,000 450,000 3 3 dagen
5 270 75 11,000 900,000 6 4 dagen
6 320 85 12,000 2,000,000 7 6 dagen
7 400 95 13,000 4,000,000 8 10 dagen
8 480 95 14,000 8,000,000 9 13 dagen
9 560 95 15,000 10,000,000 10 15 dagen
Spreukenfabriek Level Huisvestings ruimte Brouw tijd Radius Random Radius
1 1 3m 2 Tegels 4 Tegels